2011-01-05

TellusFuture lanserar internationell astronomikurs

Efter några månaders intensivt utvecklingsarbete har Business Lab-företaget
TellusFuture lanserat sin första egenutvecklade produkt, astronomikursen Advanced Astronomy for Beginners. Personer som är intresserade av astronomi, men som saknar tid eller möjlighet att gå en lokal kurs, kan nu bygga på sina kunskaper om rymden genom ett videobaserat kursmaterial på webben.

Advanced Astronomy for Beginners är en "home-based video course" på engelska. Det är troligen den första svenska astronomikursen som gjorts om till en kommersiell produkt för den globala marknaden. Kursen täcker in det mesta av astronomin fördelat på 6 moduler, från solsystemet till hela universum. Ämnen som tas upp är till exempel vår sol, och supermassiva svarta hål, båda med potential att förstöra vårt jordklot och det liv som finns här.

Det är enkelt att ta del av kursen som består av ett antal videos och annat kursmaterial som levereras på webben. Den som är intresserad kan därmed oberoende av tid och rum tillgodogöra sig materialet.

För mer information: www.tellusfuture.com

För kursmaterial: www.advancedastronomy.com

 

Kommentarer

Namn:

Kommentar: